Jdi na obsah Jdi na menu
 


COPAK SE TO DRUHÁČCI UŽ UČILI?

Heslo :
" Co slyšíš, zapomeneš, co vidíš, budeš si pamatovat, co budeš dělat, to budeš umět " ( stále málo naplňovaný vzkaz učitele národů J.A. Komenského)


Návštěvní kniha - klikni a zanech svůj vzkaz..............................................................................................................................................................................UČIVO V TÝDNU OD 26.5. DO 30.5.2008ČESKÝ JAZYK – mluvnice : procvičování podst.jmen a sloves. Nový slovní druh - předložky - vyhledávání ve větách a slovních spojeních

Učebnice str.85-86, PS II- str.27

Sloh: vyprávění o ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Čtení: šk.čítanka: J.Kainar - Ryby, L.Středa - Jak se měli na pouti, Z.Svěrák - Na té naší pouti.

Spol.četba- Ferda Mravenec v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : dom.čítanka - O SMUTNÉM POPPELÁŘSKÉM AUTĚ

Psaní : rostliny - Heřmánek


MATEMATIKA

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ násobení a dělení 1,2,3,4, sčítání a odčítání v oboru čísel 100.Slovní úlohy.

PS str. - 29 - 32

GEOMETRIE : SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ - PS str.31- bod, přímka, úsečka, narýsuj bod, který leží (neleží) na přímce nebo úsečce, narýsuj jakýkoliv trojúhelník a změř ( zapiš) délku jeho tří stran v milimetrech.


PRVOUKA – Na poli. - hospodářské plodiny a zemědělská technika

Uč. 52 -53, PS str.45

Poznávací soutěž : LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY

Ústní opakování probraného učiva podle otázek na str.54 v učebnici

Hudební výchova : Krávy,krávy, opakování známách písní

Výtvarná výchova : Fantastická květina - temperové barvy - soutisk

Praktické činnosti : Šití - Sluníčko - přední a zadní steh dokončování práce.

Práce s keramickou hlínou - hrníček s talířkem

Tělesná výchova : Kurz plavání - 9.lekceUČIVO V TÝDNU OD 19.5. DO 23.5.2008ČESKÝ JAZYK – mluvnice : slovesa, procvičování podst.jmen a sloves vyhledáváním, tříděním ve skupinových pracích. Nový slovní druh - předložky

Učebnice str.83-84, PS II- str.26-27


Čtení: šk.čítanka: O mořské mateřské školce

Spol.četba- Ferda Mravenec v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : dom.čítanka - ranní pusa na dobrou noc, Vyprávění školního sešitu.

Psaní : rostliny - blatouch, divizna a heřmánek


MATEMATIKA

Násobení a dělení čtyřmi

PS str. - 28-29 .Slovní úlohy.

GEOMETRIE : OPAKOVÁNÍ - bod, přímka, úsečka, narýsuj bod, který leží (neleží) na přímce nebo úsečce, narýsuj jakýkoliv trojúhelník a změř ( zapiš) délku jeho tří stran v milimetrech.

PRVOUKA – Na poli..Výuka v přírodě.

Uč. 52, PS str.45


Hudební výchova : Dú kravičky, dú - 2.sloka - kánon, opakování známách písní

Výtvarná výchova : Můj tatínek - pastel, A3

Praktické činnosti : Šití - Sluníčko - přední a zadní steh


Tělesná výchova : Kurz plavání - 8.lekceUČIVO V TÝDNU OD 12.5. DO 16.5.2008ČESKÝ JAZYK – mluvnice : slovní druhy ( všech 10) - umíme vyjmenovat, podstatná jména a slovesa - definice, vyhledávání, třídění

Sloh: Popiš, jak probíhá tvůj den- str.82

Učebnice str.81-82, PS II- str.24-25


Čtení: šk.čítanka: K.Čapek - Dášeňka - další ukázky a poslech.

Spol.četba- Ferda Mravenec v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : dom.čítanka str. 143-146

Písanka 2 : str.26-27


MATEMATIKA

Násobení čtyřmi

PS str. - 26-27 (dokončení násobení 3 a začátek násobení 4). Slovní úlohy.

PRVOUKA – Rostliny a živočichové na louce.Výuka v přírodě.

Uč. 50-51, PS str.44 - dokončení


Hudební výchova : Dú kravičky, dú - 1.sloka, houslový klíč

Výtvarná výchova : Šeřík ( pampeliška )- temperou na úzký formát, práce v přírodě

Praktické činnosti : Šití - přední a zadní steh na tuhém papíře


Tělesná výchova : Kurz plavání - 7.lekce - nácvik znakuUČIVO V TÝDNU OD 5.5. DO 9.5.2008

(8.5.2008 - Státní svátek, 9.5.2008 - ředitelské volno)


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : slovní druhy ( všech 10) - nauč se vyjmenovat, podstatná jména - definice, vyhledávání, třídění

Sloh: O Smolíčkovi podle obrázkové osnovy - str.80

Učebnice str.79 - 81, PS II- str.23-24


Čtení: šk.čítanka: K.Čapek - Dášeňka. Básně ke dni matek 

Domácí čtení v tomto týdnu : dom.čítanka str. 140-142

Písanka 2: str.24-25


MATEMATIKA

Dělení třemi

PS str. - 24-25 dokončení násobení 3. Slovní úlohy.

PRVOUKA – Opakování Jara. Rostliny na louce.Den matek- jak pomáhám mamince

Uč. 50-51, PS str.42-43


Hudební výchova : hodina nebyla

Výtvarná výchova : Přáníčko pro maminky,lisovaný květ a dotvoření barev.papírem

Praktické činnosti :
hodina nebyla

Tělesná výchova : Kurz plavání - 6.lekce
UČIVO V TÝDNU OD 28.4. DO 30.4.2008

(1.5.2008 - Státní svátek, 2.5.2008 - ředitelské volno)


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : slovní druhy ( prvních pět) , povídání o podstatných jménech
Učebnice str.77, PS II- str.21


Čtení: šk.čítanka: str.124 Nespokojený vláček. list s básničkami - každý si vybere jednu a naučí zpaměti. Pověsti o lanškrounských čarodějnicích.

Domácí čtení v tomto týdnu : list s ukázkami z knihy O VČELÁCH. O čarodějnicích

Písanka 2 : str.22-23


MATEMATIKA

PS str. - 22 dokončení násobení 3. Slovní úlohy.


PRVOUKA – Uč. 48 - 49, PS str.41


Hudební výchova : hodina nebyla

Výtvarná výchova : Věci kolem nás - výtvory lidí : linie tuší, dokreslení pastelem

Praktické činnosti :
hodina nebyla

Tělesná výchova : Kurz plavání - 5.lekce

UČIVO V TÝDNU OD 21.4. DO 25.4.2008


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : úvod do slovních druhů, opakování abecedy, řazení slov


Učebnice str.78, PS II- str.19, 20


Čtení: šk.čítanka: str.120-123 Semafor, Silnice, Kluci pozor červená! Za nádražím, Malý přednosta stanice a lidé z města.

Společná četba : Ferda v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : list s ukázkami z knihy O VČELÁCH


Psaní: Písanka II: str.21-22 Kdo koho má rád, Úkoly pro bystré děti


MATEMATIKA

PS str. - 22 dokončení násobení a dělení číslem 2.Slovní úlohy.

PS str.23 - Násobení třemi

DC : PS str.24/ cv.1 do DS

Geometrie- bod, přímka, úsečka - měření, rýsování trojúhelníka a měření a zápis délky jeho stran. v PS str 21


PRVOUKA – Jaro, Hospodářská zvířata, PROJEKT - Den Země ( povídání o obalech a jejich hisrorii, třídění)

Učebnice do str.48 - 49, PS str.40


Hudební výchova : opak.hudebních značek, poznávání hud. nástrojů podle sluchu. Čarodějnice..., opakování známých písní.

Výtvarná výchova : motýl, soutisk, tempera, A3, práce venku

Praktické činnosti : stavby z PET víček - pyramidy - práce ve skupinách s 2.A

Tělesná výchova : Kurz plavání - 4.lekce : procvičování pohybu noh při kraulu, plavání s destičkami

UČIVO V TÝDNU OD 14.4. DO 18.4.2008ČESKÝ JAZYK – mluvnice : OPAKOVÁNÍ SKUPIN HLÁSEK BĚ, PĚ, VĚ, MĚ,

DĚ, TĚ, NĚ, psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách. Jako každý čtvrtek diktát vět.

Skupinová práce : doplňování BĚ,PĚ,VĚ,MĚ,DĚ,TĚ,NĚ a obchodování s kartičkami.
Učebnice str.75-76, PS I -str.53-54


Čtení: šk.čítanka: str.112-113 - BÁSNIČKY, 116-117 Broučkův první let,118 O krtkovi.

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence - Ferda v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : list s ukázkami z knihy BROUČCI, dom. čítanka - 140-142


Psaní: Písanka II: str18-19 - HMYZ

MATEMATIKA

PS str. - 18-19, STR.20/ CV.1-3. Názorné násobení a dělení číslem 2.Slovní úlohy.

DC : PS str.20/ cv.4

Geometrie- bod, přímka, úsečka - měření, rýsování trojúhelníka a měření a zápis délky jeho stran.


PRVOUKA – Jaro, ptáci stálí,stěhovaví a domácí. Hospodářská zvířata. Přednáška o včelách.

Učebnice do str.46-47, PS str.38


Hudební výchova : opak.hudebních značek. Jetelíčku..., opakování známých písní.

Výtvarná výchova : duhová kulička- soutisk, A3, tempera, práce venku

Praktické činnosti : povídání o třídění odpadu a obalech

Tělesná výchova : Kurz plavání - 3.lekce : splývání na zádech s destičkou, procvičování pohybu noh při kraulu.

UČIVO V TÝDNU OD 7.4. DO 11.4.2008


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ SKUPIN HLÁSEK BĚ, PĚ, VĚ, MĚ,

procvičování též DĚ, TĚ, NĚ psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Skupinová práce : doplňování BĚ,PĚ,VĚ,MĚ a obchodování s kartičkami.
Učebnice str.74, PS I -str.51-52


Čtení: šk.čítanka: str.107 - les, 108-109 Dvanáct romských přikázání

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence - Ferda v cizích službách

Domácí čtení v tomto týdnu : dom. čítanka - z.Nováková: Borek


Psaní: Písanka II: str16-17 - Les listnatý, jehličnatý a smíšený

MATEMATIKA

PS str. - 15, práce se škol. papírovými penězi. Sčítání pod sebe s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 na tabuli a do škol. sešitu. Hra na obchod. Názorné násobení a dělení číslem 2.


PRVOUKA – Jaro, ovocné stromy na jaře

Hudební výchova :

Výtvarná výchova : barvení MOTÝLA ekologickými barvami, výroba listu nebo květu

Praktické činnosti : MOTÝL z papírové ruličky a polystyrenu,stříhání a lepení tav.pistolí

Tělesná výchova : Kurz plavání - 2.lekce : splývání na zádech s destičkou, nácvik pohybu noh při kraulu.


__________________________________________________________________________


UČIVO V TÝDNU OD 31.3- 4.4.2008

POZOR ZMĚNA ROZVRHU KVŮLI KURZU PLAVÁNÍ !
Žáci mají podrobnosti v důvěrníčku.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ DĚ-TĚ- NĚ , Skupinová práce - doplň a napiš podle karet slova s DĚ, TĚ, NĚ a slova, která tyto skupiny hlásek neobsahují, procvičování a zkoušení na PC

Učebnice str.73, PS I -str.50


Čtení: šk.čítanka: str.100-101 - Jak fazole rostla, Hádanky, str.105 báseň Březen, obrázkové čtení Na jaře, str.106 báseň Řeka, Žába- zpaměti. Rým - tvoření slov, která se rýmují, pokus o vlastní básničku z daných slov.

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

Domácí čtení v tomto týdnu : - list Přišlo jaro, přišlo. A dědečku, co je to přirovnání?


Psaní: Písanka II: str.14 ( U rybníka), str.15 (Les )-dokončení


MATEMATIKA

PS str. - 15, práce se škol. papírovými penězi. Sčítání pod sebe s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 na tabuli a do škol. sešitu. Hra na obchod. Názorné násobení číslem 2.

Geometrie- bod, přímka, úsečka. Skupinová práce - sestav velký trojúhelník.


PRVOUKA – Jaro, jarní rostliny. Skupinová práce


Hudební výchova : Opakování not a pomlk, psaní not podle předlohy, procvičování známých písní, rytmus a tempo.

Výtvarná výchova : Předmět - kresba pastelem, voskovkou - dokončení vodovými barvami.

Praktické činnosti : Vosa z papírové ruličky, barevného papíru a folie.

Tělesná výchova : Kurz plavání - 1.lekce. poučení o chování a bezpečnosti v krytém bazénu, splývání na břiše.___________________________________________

UČIVO V TÝDNU OD 25.- 28.3.2008


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ DĚ-TĚ- NĚ


Učebnice str.72, PS I -str.49, procvičování a zkoušení na PC

DC z PS str.49/cv.3

Čtení: šk.čítanka: str.97-101 - Zpívající domeček, Jak fazole rostla.

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

Domácí čtení v tomto : - list

Psaní: Písanka II: str.13 - Ptáci

MATEMATIKA geometrie - Odhad délky úsečky na decimetry a centimetry, rýsování úseček, označování bodů, úseček

PS str. - 14, práce se škol. papírovými penězi. Sčítání pod sebe s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 na tabuli a do škol. sešitu. Hra na obchod.Příprava na násobení.

PRVOUKA – Jaro, jarní rostliny


Hudební výchova : Běžela ovečka
Výtvarná výchova : jarní rostliny , tempera, A4
Praktické činnosti : kytičky z barevného papíru
Tělesná výchova :
odpadla ( Velikonoční pondělí )


___________________________________________


UČIVO V TÝDNU OD 17.- 19.3.2008


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ SOUHLÁSEK UPROSTŘED A NA KONCI SLOVA. Zdůvodňování pravopisu.


Učebnice str.70-71, PS II : str.9 (CH - H )

DC z učebnice str.70ú cv.8 do DS (úterý)

Čtení: šk.čítanka: str.94-96 - První jarní píseň, Předjarní, Jaro, Sluníčko a jarní zdravení

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

Domácí čtení v tomto týdnu : vlastní četba + dom.čítanka str.112-114

Psaní: Písanka II: str.11 - Nářadí potřebné pro práci řemeslníků

MATEMATIKA geometrie – PS str.11 + sešit geometrie

PS str.12 - 13, práce se škol. papírovými penězi. Sčítání pod sebe s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 na tabuli a do škol. sešitu. Hra na obchod.

Domácí úkol : v DS - lístek ( pondělí )

PRVOUKA – Uč. 40 - 43 : Suroviny a výrobky. PS : str.33

Opakování : PS : str.33 dokončení, DC PS 33/ cv.3


Hudební výchova : odpadla
Výtvarná výchova : malovaná slepička z papíru a pruhované vejce. Střídání teplých a studených barev
Praktické činnosti : odpadla
Tělesná výchova :
pohybová cvičení, přihrávky míčem a míčové hry ( vybíjená ), šplh na tyči
UČIVO V TÝDNU OD 11.- 14.3.2008

ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ SOUHLÁSEK UPROSTŘED A NA KONCI SLOVA. Zdůvodňování pravopisu.


Učebnice str.68-69, PS II : str.8 ( P-B, D-T, Ď-Ť,F-V ), str.9 ( S-Z, Š-Ž)

Domácí úkol : v DS - nalepený lístek ( středa)


Čtení: šk.čítanka: str.90-93 - O kočce a ptáčkovi. Lidová rčení. Kočičí dům. Mláďátka. Sele. 

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

poslech : CD Ferda v mraveništi

Domácí čtení v tomto týdnu : vlastní četba + dom.čítanka str.112

Psaní: Písanka II: str.10

MATEMATIKA – PS str.8-9 , práce se škol. papírovými penězi.Sčítání pod sebe s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100. Hra na obchod.

Domácí úkol : v DS - nalepený lístek (úterý)

PRVOUKA – Uč. 40 - 42 : Suroviny a výrobky. PS : str.32

Opakování : PS : str.33 a ústní zkoušení - kalendářní a školní rok - seřaď měsíce


Hudební výchova : Běžela ovečka
Výtvarná výchova : glazování velikonočních králíků z keramiky a plátů s otisky
Praktické činnosti : Beránci a ovečky z papíru i s bačou
Tělesná výchova :
pohybová cvičení, cvičení na hudební doprovod, přihrávky míčem a míčové hry, procvičování kotoulu vpřed a vzad


DOMÁCÍ ÚKOL JE ZADÁVÁN DENNĚ MIMO ČTVRTKA, KDY JE ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ . DOMÁCÍ ČTENÍ JE DENNĚ. ÚKOLY I ČTENÍ MUSÍ BÝT PODEPSANÉ RODIČI.

UČIVO V TÝDNU OD 3.- 7.3.2008

ČESKÝ JAZYK – mluvnice : PSANÍ SOUHLÁSEK UPROSTŘED A NA KONCI SLOVA.

Učebnice str.68, PS II : str.6-7 ( P-B, D-T, Ď-Ť,F-V )

Domácí úkol 7.3. : PS str.7/ cv. 4,5,6

čtení: šk.čítanka: str.90-93 - O kočce a ptáčkovi. Lidová rčení. Kočičí dům. Mláďátka. Sele. 

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

poslech : CD Ferda v mraveništi

domácí čtení v tomto týdnu : vlastní četba + dom.čítanka str.108-109, 110-111

psaní: Písanka II: str.7-9

MATEMATIKA – PS str.7-8 , práce se škol. papírovými penězi.

GEOMETRIE : opakování učiva o bodu, přímce a úsečce.Rýsování tenkých čar. Měření úsečky.

PRVOUKA – Uč. 40 - 42 : opakování Minulost, současnost a budoucnost. Práce a volný čas. Suroviny a výrobky.

Písemná práce : Domalujte čas.

Zkoušení : kalendářní a školní rok - seřaď měsíce


Hudební výchova : Ah synku , synku
Výtvarná výchova : Ilustrátoři a ilustrace. Ilustrace obálky KNÍŽKY FERDY MRAVENCE
Praktické činnosti : Velikonoční králík z keramické hmoty
Tělesná výchova :
VYCHÁZKAUČIVO V TÝDNU OD 25.- 29.2.2008

ČESKÝ JAZYK – mluvnice : Doplňování i-y po měkkých a tvrdých souhláskách - s odůvodňováním pravopisu. Učebnice str.65 -67, PS str. DC z PS- obr.

čtení: šk.čítanka: str.88 - 89 Z deníku kocoura Modroočka, dom.čítanka: str.96-102

Společná četba : Knížka Ferdy Mravence

psaní: Písanka II: str.4-6, Alenka se diví, jak jsou chlapci živí. Opis
tiskacích písmen. Citoslovce. Přísloví.

MATEMATIKA – PS str.4-5 / všechna cv. Škol. sešit cv. z tabule, práce

se škol. papírovými penězi.

PRVOUKA – opakovací náměty : uč.str.31, nové učivo : Lidé a čas str.36 -38

PS str.28 / Rozlišování různých druhů hodin.Domalujte čas.

PS str.29 kalendářní a školní rok - seřaď měsíce


Hudební výchova : Hřej slunéčko hřej, dechová a rytmická cvičení,noty a pomlky - druhy
Výtvarná výchova : malování kytičky - sádrový odlitek
Praktické činnosti : BUDÍK z krabičky od sýra - stříhání a lepení papíru
Tělesná výchova :
pohybová cvičení, cvičení na hudební doprovod, přihrávky míčem a míčové hryUČIVO V TÝDNU OD 18.- 22.2.2008


ČESKÝ JAZYK – mluvnice : učebnice str.64-65, PS str. DC z PS- obr.

 čtení: šk.čítanka: str.86-88, dom.čítanka: str.94-96 PŘÍBĚH

 psaní: Písanka II: str.2-3, opis básně Slib na velký formát

 

MATEMATIKA – PS str.3 / všechna cv. Škol. sešit cv. z tabule, práce

s kartičkami

DC z PS str.3 / cv.2 do DS vybrat 1 barev. část

 

PRVOUKA – opakovací náměty : uč.str.31, nové učivo : Lidé a čas str.34-35

PS str.27 / cv.2 a str.28 / cv.3. Rozlišování různých druhů hodin.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA -

A3, postava maminky ( tempera – pastel )


TĚLESNÁ VÝCHOVA - přihrávky míčem, míčové hryUčivo v týdnu od 4.2. do 8.2.2008:
Český jazyk : procvičování a doplňování slov s tvrdými a měkkými souhláskami
Skupinové práce.Opakování s kocourkem Bonifácem. Opakování druhů vět a věty jednoduché a souvětí.

Čtení : Ukázky k knihy DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY, ilustrace Karla Svolinského,ukázka z čítanky. Básničky a povídání o veverkách. Rčení a hádanky.

Psaní: Písanka 2 - str.2 : Střídání dvojic malých psacích písmen

Matematika : PS 6, úvod str.1 a 2. Přičítání jednotek k celým desítkám, odčítání jednotek od celých jednotek bez přechodu přes desítky. Příklady písemného sčítání a odčítání pod sebe. Změny pořadí sčítanců. Grafické znázorňování ve slovních úlohách.Nové zápisy slovních úloh.
Skupinové práce.


Prvouka : Opakování učiva ČLOVĚK - NAŠE TĚLO, KOSTRA, HYGIENA, ZDRAVÍ A ČISTOTA. Dokončování jídelníčku zdravé výživy. Přes prázdniny zadan úkol : uč. str.31 Náměty k opakování.


Hudební výchova : Spojená s žáky 1. třídy, dechová a rytmická cvičení.
Výtvarná výchova : Masopustní postava - A3, tempera, linie tuší, vystřihování
Praktické činnosti : třídní karneval
Tělesná výchova : pohybová cvičení, cvičení na hudební doprovod, přihrávky míčem a míčové hryUčivo v týdnu od 28.1. do 1.2.2008:Český jazyk : měkké souhlásky, procvičování slov s tvrdými souhláskami
- doplňování y,ý. Skupinové práce.

Čtení : básně – Nad knihou pohádek. Čtenář. máme doma plno knih.
Známková. kdo to ťuká. Pojďme si hrát.

Psaní: dokončení PÍSANKY 1 : Jíme zdravě. Co kdo dělá.

Matematika: Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu. Slovní úlohy. +- pod sebe.
Geometrie: bod, úsečka a přímka

Prvouka : Základní hygienické návyky. Správná výživa. opakování částí
těla a kostry.

Hudební výchova: opakování známých písní s doprovodem na klávesy.
Uťal bučka.

Výtvarná výchova: Dokončení minulé práce – ZÁMEK (HRAD)
– barvení temperovými barvami.

Praktické činnosti: Hadrový panáček ( PRINCEZNA) z látkových tkanic

Tělesná výchova: Přihrávky míčem ve dvojicích, střelba na cíl,
nácvik vybíjené.Učivo v týdnu od 21.do 25.ledna 2008:V českém jazyce podle učebnice procvičovali psaní y-ý po tvrdých souhláskách str.58. Také jsme hodně procvičovali podle kartiček a na tabuli. Ve čtvrtek jsme psali druhý diktát podle uč. 58/ cv.2.

Začali jsme také psaní i-í po měkkých souhláskách podle uč. str.59. Měli jsme také skupinové práce na velké listy – vymýšlení slov s tvrdými a měkkými slabikami nebo samostatnou práci na samostatných prac.listech.

 

Ve slohu jsme vyprávěli děj pohádky podle filmových ukázek – Zlatovláska

 

Ve čtení jsme četli ze školní čítanky 73-76. Za dom.čtení byly listy a dom.čítanka str.90-93.

 

V písance jsme dokončili str.40, dopsali jsme tedy celou písanku.

 

V matematice jsme procvičovali geometrii : bod, úsečku, přímku – modelovali jsme i rýsovali do velkého sešitu G. Pak jsme hodně pracovali na tabuli a ve školním sešitě : přičítání jednotek k desítkám do 100 bez přechodu
Pracovali s kartičkami a ve skupinkách. Mat. PS do str.26.

 

 V prvouce jsme pracovali do str. UČ.30. V PS jsme dodělali str.25. Povídali jsme si o hygieně a zdraví, nemocech a úrazech.

 

Ve VV jsme lepili na A3 zámek (hrad) z barev. čtverců, obdélníků a trojúhelníků a dokreslovali okolí pastelem.

 

V praktických činnostech jsme ve dvojicích sestavovali a lepili z ruliček hrad (zámek) pro princeznu.

 

V hudební výchově jsme opakovali TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ aj. písničky, nově jsme se učili UŤAL BUČKA za doprovodu kláves, doprovod ozvučnými dřívky.


Učivo v týdnu od 14.do 18.ledna 2008:V českém jazyce jsme opakovali slova se slabikotvorným r,l – psali jsme malou písemku.


Dále podle učebnice psaní y-ý po tvrdých souhláskách str.55-56.Totéž v PS, kde jsme dodělali vše, co se tvrdých souhlásek týká. Také jsme hodně procvičovali podle kartiček a na tabuli. Ve čtvrtek jsme si zkusili napsat první diktát( věty se slovy s tvrdými slabikami). Naťukli jsme také psaní i-í po měkkých souhláskách.


Ve slohu jsme vyprávěli o tatínkovi, jaký je a jaké má vlastnosti.


Ve čtení jsme četli ze školní čítanky 70-72, O hloupém Honzovi jsme hráli jako divadlo.Za dom.čtení byli listy – např.ukázky z knihy kuře Napipi .


V písance jsme skončili na str. 38 .nácvik z,ž


V matematice jsme dělali v PS geometrii : str. s úsečkou.Pak jsme hodně pracovali na tabuli : + - po desítkách do 100, přičítání jednotek k celým desítkám, vymýšleli úlohy na dané příklady.Pracovali s kartičkami a ve skupinkách.


V prvouce jsme pracovali do str. UČ.28. V PS jsme dodělali str.23. Povídali jsme si o hygieně a zdraví.


Ve VV jsme kreslili křídami bruslaře, pak ho děti vystřihovaly a lepily do velké plochy. Křídou nakonec dodělaly linie od bruslí, aby vyjádřily pohyb.


V praktických činnostech jsme po skupinkách sestavovali ptačí krmítko ze dřeva a nakonec zatloukli hřebíky, každý žák si zkusil zatlouct 1 hřebík.


V hudební výchově jsme se zabývali čtvrťovou a osminovou pomlkou, každý žák měl ozvučná dřívka, zpívali jsme TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ a opakovali známé písně.Učivo v týdnu od 7.do 11.ledna 2008 :


V českém jazyce jsme opakovali slova se slabikotvorným r,l podle učebnice str.46, psaní u,ů,ú podle uč. str.47. Dále podle uč. psaní y-ý po tvrdých souhláskách str.53 - 54.Totéž v PS.

 

Ve čtení jsme četli ze školní čítanky 66-69, v dom. čítance od str.76 do 82. Přednes básně SNĚHULÁK zpaměti.

 

V písance jsme skončili na str. 37. Procvičovali jsme s,š,S,š,L,D

 

Ve slohu jsme podle ukázky z příběhu O VČELÍCH MEDVÍDCÍCH vyprávěli stručně děj.

 

V matematice jsme dělali v PS geometrii : str. s bodem a úsečkou a také str. 17. Pak jsme hodně pracovali na tabuli : + - po desítkách do 100, porovnávali desítky, vymýšleli úlohy na dané příklady a pracovali s papírovými penězi.

 

V prvouce jsme opakovali str. UČ .24, a probírali str.26-27. V PS jsme dělali str.22-23, ale 23 jsme zatím celou nedokončili ( popisy všech částí těla).

Ve VV jsme malovali do mokrého podkladu studenými barvami krajinu.

V praktických činnostech jsme barevnými proužky papíru vyplétali rybu.

V hudební výchově jsme nacvičovali obě sloky písně ZIMNÍ


________________________________________________________________

Učivo pátek 30.11.2007  ZÁSTUP

(1.- 4. hod. p.vych. J .Kuličková)

 

1.ČESKÝ JAZYK :   Ústní opakování :
a) Z čeho se skládají slova ? (slabik)
b) Z čeho se skládají slabiky ?(hlásek)
c)Kolik slabik mohou mít slova? Uveď vždy příklad a vytleskej
d)Jak dělíme slova na konci řádku?
e)Dělíme jednoslabičná slova? (ne)
 f)Jak nazveš hlásku, kterou napíšeme?
 g)Jak dělíme hlásky? ( samohlásky, dvojhlásky a souhlásky)

UČEBNICE : str.39/ cv1,2 ústně PS str.27 / cv.2,3

 

2.MATEMATIKA : Prac.sešit ( dvojlist ) – str.30-31

DC : Pracovní sešit – dokončit str. 32/ cv.1,2,3 ( zapsáno v úkolníčku)

 

3.PRVOUKA : Opakování- MOJE RODINA – Krátké povídání o své
rodině s otázkami :  Co je to rodina? Kdo do ní patří? Je rodina důležitá? atd.
Možno využít fotografií.   Byl DC: PS str.19/cv7 – zjistit den a měsíc narozenin
členů rodiny. Zkontrolovat a přečíst pár příkladů, kdo se přihlásí.
Dokončení PS str.17

Nové téma : PÉČE O ŽIVOČICHY V ZAJETÍ   Uč.str.20 – prohlédnout
si obr. a přečíst.    
PS.str.17 / cv.1


4.ČESKÝ JAZYK (čtení-psaní): Písanka str.27 – nácvik q,Q ( 5 řádků )
 
pozor na hygienu psaní, tentokrát se zaměřit především na správné držení
psacího náčiní. Zapsat si známky z minulého psaní.


ČÍTANKA –str.50 Božena Němcová PRVNÍ SNÍH - odpovědět na otázky 1, 2 

Pokud zbude čas, tak dokončit celou stranu.


Žáci si zapíší do čteníčků : DOMÁCÍ ČTENÍ: červená čítanka str.55-57 :

JAK SI DĚTI HRÁLY A JAK TO NAKONEC DOPADLO
( zapsat si do čteníčku – rodiče podepíší ).


KOMU BY DOMÁCÍ ČTENÍ NESTAČILO A CHTĚL BY SI PROCVIČOVAT, MÁ VLEVO V PŘÍSPĚVCÍCH POHÁDKU " MEDVĚDÍ KŮŽE "


_________________________________________________________________


Čtvrtek 29.11.2007 ZÁSTUP

(1.hod - p.vych.M.Brýdlová, 2.-3. hod. p.vych. J.Smejkalová, 6. -7. hod.p. uč.L.Zachařová )

1.ČESKÝ JAZYK :

VÝZNAM SLABIKY PRO DĚLENÍ SLOVA UČEBNICE ( dokončení) – uč.str.38 -zopakovat podle žlutého rámečku a pak cv.4 do škol.sešitu(nebo tabuli ).

ROZDĚLENÍ HLÁSEK UČ.str.39 – prostudovat barevné rámečky, možno použít tabuli pro lepší pochopení. Zkusit str.38 / cv.1. Prac.sešit str.27/ cv.1 

DC : není

2.MATEMATIKA : Dvojlist Prac.sešitu str.28 / cv.8 druhý dvojlist str.30 /
cv
.1 společně a 2,3 samostatně. Ve zbytku času samostatný list č.5 s příklady.

 DC : není

3.ČESKÝ JAZYK: Písanka 1 - str.26 - dokončení G,g
Uč.ČJ str.39 / cv.2 a PS str.27 /cv 2

 DC : není

DOMÁCÍ ČTENÍ: vlastní knížka – žáci si zapíší do  čteníčku – rodiče podepíší .

4.HUDEBNÍ VÝCHOVA: hodina nebude – žáci budou rozděleni do ostatních tříd.

6.PRAKTICKÉ ČINNOSTI: ČERT z papíru v pytli

7.ČESKÝ JAZYK : společná četba BAJKY od J.Lady a Sněhulákové obrázkové čtení.

________________________________________________________________


Středa 28.11.2007 ZÁSTUP

(Zástup p.vych.M.Brýdlová )


1.ČESKÝ JAZYK : VÝZNAM SLABIKY PRO DĚLENÍ SLOVA  
UČEBNICE  str.38 – cv. 2 a)